top of page

Türkçe

Allah sana fetih verdim, dedi. Yani kendini fethetme, kendini açma, anlama, Rabbine doğru.
Sizin istğiniz üzerine sizden tecelli eden, görünen ve atan Ben’im diyor. Bütün ruhların hepsi, gerek mana ruh olsun, gerek hayvani ruh olsun, bunlara ölüm yok, hiç birine ölüm yok çünkü ölüm insanın bedenindedir.
Melamet yokluk anlamını taşır. Melami ise varlığını Hakk’a vermiş Hakk^ta tamamen yok olmuş ve Hakk’ta var olmuş demektir.

English

God  said, " I have given you a victory."  In order to conquer yourself, to open yourself up, to understand…towards your God/Lord…He says, "I am the One who reveals, appears, and throws from you on your will. All souls, whether spirit or animal spirit, there is no death to them, no death to any of them because death is in the body of man. Melamet means absence. Melami, on the other hand, has given his existence to God, completely disappeared in God and then came into existence in God.

TEVHİD SOHBETLERİ

Satın almak için

bottom of page