top of page

Dijitalleştiren Mini Mektep

Japonya Büyükelçiliği’ne Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Şubat 2021 tarihinde Türkiye Girişim Gelişim ve Teknolojileri Derneği tarafından başvurusu yapılan “Digitalleştiren Mini Mektep (Uzaktan Eğitim Stüdyolarında Digitalleştirme)” projesinde “Mustafa Altun İlim Kültür Sanat Derneği” proje ortağı olarak yer almıştır.

Derneğimizin, insanların kendini tanıması, istidat ve yeteneklerini keşfetmesiyle ilgili misyon ve amacına yönelik hazırlanan bu proje ile “ ilerleyen teknoloji ve digitalleşme sürecinde, kadınların meslekleriyle ilgili digital becerilerinin geliştirilerek, meslek edinebilmelerine, mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına katkı sağlanması” amaçlanmıştır.

Yetişkin öğrenciler

Sosyal Statüsü Düşük Dezavantajlı Kadın İşgücünün Ekonomiye Kazandırılması

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Derneklerin projelerine yardım programı çerçevesinde Ankara Valiliğine Ekim 2021 tarihinde “Mustafa Altun İlim Kültür Sanat Derneği” tarafından başvurusu yapılan “Sosyal Statüsü Düşük Dezavantajlı Kadın İşgücünün Ekonomiye Kazandırılması” projesinde Türkiye Girişim Gelişim ve Teknolojileri Derneği proje ortağı olarak yer almıştır

Bu proje ile “Sosyal statüsü düşük kadınların; kendilerini tanımaları, istidat ve yeteneklerini keşfetmeleri sonucu kendilerine uygun mesleklere yönelmeleri, girişimci ruhlarını açığa çıkartmalarına, mesleki yeterliliklerinin, işgücü kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına, girişimci kadınların kendi işlerini kurabilmeleri konusunda desteklenmesine, bilgilerinin arttırılmasına ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlanması” amaçlanmıştır.

Image by Pham Yen
bottom of page