top of page

Bu kapı kendini ve Rabbin’i bilme kapısıdır. İrfaniyet kapısının esası tevhid kelimesi olan “la ilahe illallah” taki “la” inkar ve “illa” ikrar halidir. Bu hal ise inkar halinin nuru ile kendi eski benliğini yaktıktan sonra, ispat harfiyle de sende gizli olan Hakk’ın varlığını zuhur alemine çıkarmandır. İşte buna “kendini ve Rabbin’i bilmek” denir. İlim okumaktan maksat, kişinin kendini bilmesidir. Kendini şöyle bir okumaya başla; münezzeh olanın sen, acize nasıl yakın olduğunu görürsün.
Uzaklarda arama, kendine gel, kendinde ara, kendinde bul. Kendindekini yitirmişsin, yabanda arıyorsun. Sen kendini bulursan, muhakkak bulduğunda O’nu bulursun.

 

MYSTERY OF DEPTH

This door is the door to know yourself and your God/Lord. The basis of the door of wisdom is the state of ‘’la’’denial and  "illa"  admission  in the word "la ilahe illallah" (there is no God, but Allah , which is the word Tawheed). This is when you burn your own old self with the light of denial, and then bring the existence of God, which is hidden in you with the letter of proof, into the realm of  becoming visible. That is what it is called "knowing yourself and your God /Lord." The purpose of acquiring knowledge is to know yourself. Start reading yourself like this: You will see how close the excluded / pure One  to helpless/powerless you. Don't look far away, wake up, look for yourself, find yourself. You've lost your own, you're looking in the wilderness. If you find yourself, you'll certaily find God in what you find.

Esrar-ı Nokta

50,00₺Fiyat
    bottom of page