top of page

Türkçe

Bu kitapda da Mürşidi Kâmiline tabi olmuş müridin, Nefesi Rahmaniyetin teveccühü ile zikri ilahiyeye mazhar olması, Rabbini kalp ile tasdik edip, dil ile ikrar etmesi sürecinin başlaması ve “nefsini bilen Rabbini bilir’’ kudsi hadisi ile yeniden uyanışına şahid olması, fena deryalarında benlik vehminden, nispetlerinden kurtularak, emanetlerini teslim edip fena ender fena olması ve beka deryalarında Allahın Uluhiyetini ilan etmesiyle birlikte seyrin başlaması anlatılmaktadır.

 

İşte Melameti, tarikatlerden ayıran bu zevki seyirdir. Sidretül müntehada, cebrailin, yani aklın, boyun eyip, düldül, refref, burak zevkleri ile AŞK ile Allah’la, zatında, zatını, zatıyla zevki seyirdir.

 

Bu da fakirlik, hiçlik mertebesine erişmekle mümkündür. Bunun için ise Mürşid-i Kamil’in elini tutmak elzemdir. Pir Seyyid Mustafa Altun hazretleri hem anadan hem babadan Seyyid olup, soyu, Hz. Ahmet Yesevi’den, Hz. Hüseyin’e, oradan Hz. Ali’ye, oradan da Hz. Muhammed’e dayanan yüce bir sultan, ehlibeyt, nuru–pak-ı ilahiye’dir.

 

Miraç her şeyin Allah ile beraber olduğu Allah’ın kelamını kalbimizde duymamızın mümkün olduğunu anlamamız gerçeğini öğreten bir sırdır.  Ve bu sırra ulaşmanın yegane yolu da Mürşid-i Kamil’e tabi olmak, O’nun nefesiyle nefeslenmek ve O’na sıdkı sadakatle bağlanmaktır.

 

Nitekim Hazreti Muhammed benim semaları seyredip Allah’ın cemalini görmekliğim suretiyle yaptığım miraç ile yunus peygamberin balığın karnında yaptığı miraç arasında fark yoktur” buyurmaktadır.  

 

Çünkü miraç, Allah ile, insanın hakikatinin Allah Olduğunu bilmek, Allah’ın kelamını kalp kulağıyla duymak, Allah’ın cemalini kalp gözüyle görmek ve insanın ben dediği ruh ve ten teşekkülünün, Allah’ın kendisinden kendisine görünmesi ve tanınması tertibinden ibaret olduğunu Allah ile öğrenmekten ibaret bir sırdır.

English

This book describes the path of the disciple/follower who is subject to his master (Mürshid-i Kamil ,perfect human being) and who is honored by divine dhikr with the kindness of merciful breath. The process of acknowledging Allah/God with heart and acknowledging him with words begins and be witnessed to the reawakening with the sacred hadith ‘’ one who knows himself knows Allah / God ’’. After extinction of Self in God in ‘’Fana (transitory, nullity) Ocean’’ by getting rid of self delusion and handing over the relics , the God proclaims his greatness in ‘’Baqa (survivability) Ocean’’ and then the seeing with God begins.

 

That is what separates Melamet from religious sects is the pleasure of the journey to know himself and the journey In Sidretül münteha, Angel Gabriel (as mind) bow to forthcoming pleasant journey which is to the Self , in the Self, with his Self with love and with Allah.

 

This is possible by achieving the level of nothingness. For this reason, it is essential to hold the hand of the master (Mürshid-i Kamil) who is perfect human being. Pir Seyyid Mustafa Altun hazretleri is Sayyid both from mother and father. He continues the bloodline from Hz. Ahmet Yesevi to Hz. Hüseyin, from there to Hz. Ali and to Hz. Muhammed originally. He is an almighty Sultan, Ahlul Bayt and pure divine light and love.

 

Miraj / ascension is a secret that teaches us the truth that it is possible for us to hear in our hearts the word of God that everything is with God. And the only way to reach this secret is to be subjected to Mürshid-i Kamil, to breathe with His breath, and to be attached to him faithfully.

 

As a matter of fact, Prophet Muhammad states that ‘’there is no difference between the Miraj I made by watching the heaven/skies and seeing the perfection of almighty of Allah and Miraj that the Prophet Jonah in the belly of the fish.

 

Because Miraj is a secret to know with Allah that the truth/essence of human is Allah, to hear the word of Allah with the ear of the heart, to see (the face) the perfection of almighty of Allah through the eyes of the heart, to learn with Allah that the spirit and skin formation that man calls me is an arrangement of Allah’s appearing and recognising by Allah himself.

HİÇ

Satın almak için

bottom of page