top of page

Türkçe

Kitabın Önsözünden, yazarın diliyle;

Muhterem okurlarım, hakikate ermek sözcüğünden yola çıkarak, Allah’ın (yüce kudretin) ayetlerinden, “Size sizden yakınız”, ifadesiyle Allah’ın gözetimi ve koruyuculuğu hükmünde olduğumuzu bağışlayan ve esirgeyen, Rahman ve Rahim ayetleriyle de bize mutlak ışık tutarak, yalnız olmadığımızı bize hatırlatmaktadır.

Akıl yoluyla hakikat kapısı olan gönül canibine, yani mukaddes vadiye indiğimizde, bizden bize kimin yakın, kimin uzak olduğunun farkına varabiliriz. Bu ise Kuran’ı Furkaniye’dir. Yani kendisi soyut alemden, somut aleme yani cehalet denen karanlıktan kurtulup, o karanlığı ilim ışığı ile aydınlatmaktır. Hakk ile batılın farkı böylece daha iyi anlaşılmış olur. Hakikat sadece kafadaki akılla bulunabilseydi, Kuran’da şu ayet yerini bulmazdı: ZARİYAT 56

“Cinleri ve insanları yaratmamızdaki maksat bize ibadet etsinler içindir.”

Bu ayet nazil olunca, sahabede kuşku uyandı, Cenabı kainat efendimize sordular:

-Ya Rasulullah bu ayet bizim ibadetlerimizin eksik olduğu-nu mu bildiriyor?  Efendimiz evet yanıtını verdiler. O zaman sahabe telaşa kapıldı:

-Bu ayet bize neyi emrediyor ya Rasullullah? Efendimizden yanıt:

-Siz Allah’ı bilin ve tevhit edin ki arif olasınız. Ve hakikat olana varasınız.

Kuran’da önemli yeri olan bu ayeti, peygamberimiz sahabeye tevhit zevkiyle anlattı. Demek ki sadece suret aklıyla Kuran’ın esrarı anlaşılmaz. Manada o aklı Hakk dostlarına teslim edip, öze inerek hakikate varmaktır. Hadis olan (sonradan yaratılmış, yine yok olacak olan) akıl dünya nimetleriyle meşgul olandır. Bu nimetlerin içinde zahir ilimler ve diğer farklar vardır. Ahmet Yesevi Sultan hazretleri zahir ve batın aklı yürüterek, hakikate varmıştır. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli ve daha nice hazretler zahir aklı kalıpsal görerek, bir yere varmadığı için kendileri manevi profesörler arayıp buldular. Peygamberimizden itibaren veliler vardı. Halen o veliler başka esma altında dolaşıp durmaktadırlar. İşte bu kitabı bir uyarı niteliğinde yazdım. ARA BUL  hakikate var. Sizleri hayırlara vesile olan manevi düşünceye, huzuru ilahiye, esrarı Muhammedi ve ehlibeytinin ashabının yoluna doğrudan Kurân’ın hakiki manasına davet eder, sevgilerimi sunarım.

English

From the preface of the book, The author says:,

My esteemed readers, based on (starting from) the word ‘reaching the truth’, from the verse (signs) of Allah (Almighty power/ Exalted One) , reminds us that we are in the provision of surveillance and protection of God via the statement of‘we are closer to you than you are’ and reminds us that we are not alone by holding us the absolute light via compassionate and merciful verses (signs).

The side of heart (soul) which is the gate of truth, in a word when we come down to sacred valley through wisdow, we can realise that who is closer or farther from us to us. This is Kuran ı Furkaniye. He is from abstract realm to physical world in other words by getting rid of (escaping from) the darkness so called ignorance, enlighten (light up) the darkness via light of the knowledge. Thus, the difference between the right and superstitious will be beter understood. If the truth can be found by the mind in head, the following sign would not take place in Quran. ZARİYAT 56

Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni. “ I have only created jinns and men, that they may serve Me’’

Companions of Prophet Mohammed became doubtful (skeptical) when the said verse (sign) be revealed, they asked to Prophet Mohammed (our almighty master of the universe):

-Prophet Mohammed, this verse is informing us that our worship is inadequate?

- Prophet Mohammed replied as yes. The companions then panicked.

-What this verse orders (will/ tell ) us Prophet Mohammed? Our master of Prophet replied as:

- Be concious of Allah and tawheed that (so as) you become a wise man (enlightened). And you reach the truth.

Our Prophet told Sahaba this verse which has an important place in Quran via (by means of) a joy (pleasure) of unity (tawheed). Thus, the mystery (profundity) of the Quran can not be comprehended just through an image (visible) mind. It is that reaching the truth by getting the core of, after surrendering said mind to lovers of God in the meaning.

The hadith (created subsequently, will disappear soon (again)) is the mind which is occupied with possessions (blessings of the world). There are apparent knowledge (sciences) and other differences among said possessions. Ahmet Yesevi Sultan Hadrat reached the truth by reasoning both the visible and non visible mind.

Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli and many other Hadrats searched out spiritual professors since they considered zahir mind as stereotyped (shaped) not getting anywhere. There have been Saints(mystics) as from our Prophet.

Here, I wrote up this book as a means of notice (warning/ caution.) SEARCH OUT. Reach the truth.

I invite you to the spirutual (moral) thinking which leads to good, be in the presence of divine, Mystery of Prophet Mohammed and the path of his Ahlul Bayt, his companions, real sense of Quran and I offer you my sympathy.

HAKİKATE ERMEK

Satın almak için

bottom of page