top of page

VAKFIN AMACI

Vakfın amacı, İnsanın önce birey olarak kendini tanıması ile ilgili öz bilgisine yönelik , istidat ve yeteneklerine yönelik niteliklerinin açığa çıkarılması konusunda algı, idrak ve vizyonunun geliştirilmesi ve böylelikle, ülkenin gelişimine katkı sağlanmasıdır.  Eğitim, kültür, bilim, sanat, sağlık alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla değişim ve gelişim sürecine katkı sağlamaktır. Bu konuda ilmin hakikatine ve insanın özüne yönelik insanın önce kendini tanıması konusunda bir çok eseri yayınlanmış olan Mustafa Altun’un eserlerinin anlaşılabilmesi, yayılabilmesi konusunda da ulusal ve uluslararası boyutlarda eğitim, araştırma, inceleme, konferans, seminer, kongre, sempozyum, fuar, sergi  vb. gibi organizasyonlar düzenlemektir.

Bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda  çalışmalar  yürütmek,  eğitimler,  konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,  kültürel  ve sanatsal  faaliyetlerde  bulunmak,  insan  ve hayat kavramlarının  özüne  inerek  insanın  kendini  bilmesi ve tanıması  yönünde  çok yönlü araştırmalar  yapmak,  yapılan  çalışmaları  desteklemektir. Eğitim  öğretim kurumları, üniversiteler  ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açarak belirtilen amaca hizmet etmektir. İnsanın özündeki niteliklerini açığa çıkarabilecek yenilikçi yaklaşımlara yönelik çalışmalar yapmak, bireyin her alanda yaşam kalitesini artırmaktan başlayarak, topluma çarpan etkisiyle yayılan sürdürülebilir bir değişim ve gelişimi sağlamak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.

bottom of page